VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

Studiefondens kansli har stängt 20.12.2017-8.1.2018. God Jul och Gott Nytt År!

Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. För dig som har ett användarkonto sedan tidigare är ditt användarnamn din e-postadress. Då du loggar in första gången i systemet ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.

Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är nästa gång 1-28.2.2018. Då kan man ansöka om stipendium för studier som sker vårterminen 2018 och/eller läsåret 2018-2019. Informationen uppdateras på våra webbsidor i januari 2018.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
  • Du hittar all nödvändig information om studiestipendierna för studerande vid högskolor och universitet här på våra webbsidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.