VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • De som fått Studiefondens stipendium år 2014 ska rekvirera (ta emot) stipendiet senast 30.11.2014. Man tar emot stipendiet genom att skicka rekvisitionsblanketten samt begärda intyg till Studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors). Närmare information om hur man tar emot stipendiet finns i meddelandet om beviljat stipendium som skickades per e-post  till alla stipendiemottagare 27.5.2014.
  • Studiefondens elektroniska redovisning av stipendierna är nu tillgänglig. De som fått stipendium år 2014 har fått e-post med närmare information om redovisningen.​
  • OBS! De som fått stipendium år 2013 eller tidigare redovisar enligt det gamla systemet, d.v.s. skickar per post in redovisningsblanketten med tillhörande bilagor till Studiefondens kansli. Deadline för att skicka in redovisningen för stipendium som mottagits år 2013 är 31.8.2014. Se närmare information om hur man redovisar på http://studiefonden.fi/anvisningar/beviljatstipendium/#red. Redovisningarna registreras under höstens lopp.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • Studiefondens sekreterare har telefontid måndagar kl. 9.00-12.00. E-post till sekreteraren och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.

 

 

 

 

Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras! Detta är viktigt eftersom all väsentlig information (bl.a. beslut om stipendier) skickas ut till din e-postadress.

 

 

 

 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.