VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Ansökningstiden för Studiefondens stipendier är 1-29.2.2016.
  • Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan.  Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Ansökningstiden är varje år i februari.

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) samt folkhögskolor understöd för utdelning av elevstipendier. Understöden beviljas utan separat ansökan.

  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens sekreterare, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-onsdag kl. 9-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till sekreteraren och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.