VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

OBS! Vi förnyar vårt system för stipendiehantering. Därför kan vi tyvärr inte ta emot anhållan om utbetalningar 13-23.10.2017.

Under avbrottet kan man inte uppdatera sina uppgifter i vårt system.

Den nya versionen av vårt stipendiehanteringssystem påverkar inte de sökande eller dem som fått stipendium. Det nya systemet kräver endast att man beställer ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta kommer att finnas på www.kulturfonden.fi då det nya systemet öppnar.

---------

Svenska studiefonden beviljade våren 2017 611 250 euro till sammanlagt 803 studerande vid högskolor och universitet.  

Studiestipendier för utlandsstudier och -praktik.pdf

Studiestipendier för studier i Finland.pdf

Studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. I år uppgick utdelningen till läroanstalterna till knappt 170 000 euro.

Utdelning till läroanstalterna.pdf

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. Understöden till läroanstalterna beviljas utan separat ansökan.

  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
  • Du hittar all nödvändig information om studiestipendierna för studerande vid högskolor och universitet här på våra webbsidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.