VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

ALLMÄN INFO

 

 

  • Studiefondens kansli är stängt 16.6-25.8.2014. Under denna tid har sekreteraren ingen telefontid och e-posten läses och besvaras endast sporadiskt. Sista inlämningsdag för anhållan om utbetalning av stipendium före sommarpausen var 10.6.2014. Alla som lämnat in anhållan med tillhörande bilagor före detta datum får sitt stipendium utbetalat under junimånad. De första utbetalningarna efter sommarpausen görs under sista veckan i augusti.
  • Ansökningstiden för Svenska studiefondens stipendier var 1-28.2.2014. Meddelande  om stipendierna har skickats till alla sökande i slutet av maj 2014. Nästa gång kan man ansöka om Studiefondens stipendier i februari 2015.

 

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång i året, alltid i februari. Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • Studiefondens sekreterare har telefontid måndagar kl. 9.00-12.00. E-post till sekreteraren och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.

 

 

 

 

Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras! Detta är viktigt eftersom all väsentlig information (bl.a. beslut om stipendier) skickas ut till din e-postadress.

 

 

 

 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.