VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Ansökningstiden för Studiefondens stipendier var 1-29.2.2016. Nästa gång kan man ansöka om Studiefondens stipendier i februari 2017. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
  • Svenska studiefondens styrelse har fattat beslut om stipendierna i maj och alla sökande har fått besked om resultatet per e-post. Stipendierna betalas inte ut automatiskt, utan alla stipendiemottagare anhåller om utbetalning av stipendium via sitt användarkonto i ansökningssystemet.

 

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) samt folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. Understöden beviljas utan separat ansökan.

  • Du hittar all nödvändig information om studiestipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan.  Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari.
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.