VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefondens kansli är stängt 15.12.2014-7.1.2015. God Jul och Gott Nytt År!
  • Studiefonden har ansökningstid nästa gång i februari 2015 (1-28.2.2015). Informationen på webbsidorna uppdateras i början av januari.
  • Studiefondens elektroniska redovisning av stipendierna är nu tillgänglig. De som fått stipendium år 2014 har fått e-post med närmare information om redovisningen.​
  • OBS! De som fått stipendium år 2013 eller tidigare redovisar enligt det gamla systemet, d.v.s. skickar per post in redovisningsblanketten med tillhörande bilagor till Studiefondens kansli. Deadline för att skicka in redovisningen för stipendium som mottagits år 2013 är 31.8.2014. Se närmare information om hur man redovisar på http://studiefonden.fi/anvisningar/beviljatstipendium/#red. Redovisningarna registreras under höstens lopp.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • Studiefondens sekreterare har telefontid måndagar kl. 9.00-12.00. E-post till sekreteraren och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.

 

 

 

 

Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras! Detta är viktigt eftersom all väsentlig information (bl.a. beslut om stipendier) skickas ut till din e-postadress.

 

 

 

 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.