VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är 1-28.2.2015.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
  • Studiefondens sekreterare har telefontid måndagar kl. 9.00-12.00. Under ansökningstiden i februari har sekreteraren telefontid måndagar kl. 9.00-12.00 och torsdagar kl. 9.00-12.00. E-post till sekreteraren och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.

 

 

Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras! Detta är viktigt eftersom all väsentlig information (bl.a. beslut om stipendier) skickas ut till din e-postadress.

 

 

 

 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.