VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefondens styrelse fattade beslut om årets stipendieutdelning 19.5.2015. Alla sökande har nu fått besked om besluten via e-post.
  • Studiefondens kansli har sommarstängt 15.6-24.8.2015. Under sommarpausen görs inga utbetalningar av stipendierna. Stipendier som mottagits år 2015 redovisas elektroniskt senast 31.8.2016.
  • Nästa gång kan man ansöka om Studiefondens stipendier i februari 2016. Informationen inför nästa års ansökningsomgång uppdateras på webbsidorna i januari 2016.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
  • Du hittar all nödvändig information om stipendierna här på våra sidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan. Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari.
  • Studiefondens sekreterare har telefontid måndag-onsdag kl. 9-13. E-post till sekreteraren  och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.