Hem

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökandena ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är varje år i februari.

Aktuellt

Svenska studiefonden delade ut sammanlagt 1 065 630 euro år 2023

Studerande

Heltidsstuderande vid högskolor och universitet kan ansöka om Svenska studiefondens studiestipendium. Stipendier beviljas för grundstudier med första examen som målsättning.

Läroinrättningar

Svenskspråkiga gymnasier, skolor inom andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till
heltidsstuderande vid läroinrättningen.