Hem

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökandena ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är varje år i februari.

Aktuellt

Hur påverkar Coronaviruset mitt stipendium? Vi får för tillfället många förfrågningar gällande eventuell återbetalning av beviljat stipendium p.g.a. coronaviruset. Utgångspunkten är att om din utlandsvistelse går att skjutas upp till ett senare tillfälle, är detta att föredra.

Studerande

Heltidsstuderande vid högskolor och universitet kan ansöka om Svenska studiefondens studiestipendium. Stipendier beviljas för grundstudier med första examen som målsättning.

Läroinrättningar

Svenskspråkiga gymnasier, skolor inom andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till
heltidsstuderande vid läroinrättningen.