Vanliga frågor

Här hittar du svar på några frågor som ofta ställs till oss. Ta gärna kontakt om du inte hittar svar på din fråga här.

När kan jag ansöka om stipendium?
Studiefonden har ansökningstid i februari. Du ansöker om stipendium för samma vår då ansökningstiden infaller eller för följande läsår. Du kan inte ansöka om stipendium för ett utbyte som genomfördes hösten innan ansökningstiden.


När får jag veta om jag beviljas ett stipendium eller inte?
Studiefondens styrelse fattar beslut om utdelning av stipendier i mitten av maj och efter det skickas beslutsbreven ut till alla som har ansökt om stipendium.


När kan jag lyfta mitt stipendium?
Efter att du har fått besked om att du har beviljats ett stipendium, har du ett år på dig att lyfta ditt stipendium. Vid behov kan du ansöka om uppskov.


Hur gör jag för att få mitt stipendium utbetalt?
Logga in i vårt ansökningssystem och välj fliken ”utbetalningar” eller klicka på länken till den elektroniska anhållan om utbetalning som du fått i e-postmeddelandet om beviljat stipendium. Du hittar mer information här.


Vad ska jag göra om min utbytesperiod blir uppskjuten?
Ta kontakt med vår ombudsman på kontakt@studiefonden.fi


Vad ska jag göra om jag inte kommer att åka på utbyte?
Ta kontakt med vår ombudsman på kontakt@studiefonden.fi och lyft inte ditt stipendium.

Hur ska jag redovisa för användningen av mitt stipendium?
Du fyller i redovisningsformuläret i samma program där du fyllde i ansökan. Adressen är ansokan.kulturfonden.fi. Du behöver inte skicka in några kvitton, men du ska spara alla kvitton i två års tid för en eventuell granskning. Kom ihåg att bifoga ett intyg över avlagd utbytesperiod/utlandspraktik!