Aktuellt

Svenska studiefondens utdelning 2023

I maj 2023 beviljade Svenska studiefonden sammanlagt 887 studiestipendier till högskolestuderande med svenska som modersmål eller studiespråk. Studiestipendier beviljades för studier i Finland och för studier utomlands. Den beviljade summan uppgick till totalt 895 630 euro.

47 svenskspråkiga gymnasier, folkhögskolor och yrkesskolor beviljades i februari 2023 bidrag av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier till heltidsstuderande vid läroinrättningarna och för extra insatser för att stödja elevernas inlärning. Bidrag ansöktes av 47 läroinrättningar och den beviljade summan uppgick till 170 000 euro.

Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Ansökningstiden för understöden till läroinrättningarna är 1-31.1.2023. Beslut om understöden fattas av Studiefondens styrelse och alla sökande får besked om besluten via e-post. Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden.

Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

Vi tar emot ansökningar om stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik eller studier i Finland 1-28.2.2023. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

Så att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

Hur påverkar Coronaviruset mitt stipendium?

Vi får för tillfället många förfrågningar gällande eventuell återbetalning av beviljat stipendium p.g.a. coronaviruset. Utgångspunkten är att om din utlandsvistelse går att skjutas upp till ett senare tillfälle, är detta att föredra.

Om din utlandsvistelse avbokas och den ännu inte har medfört några kostnader för dig, betalas stipendiet tillbaka och du ges möjlighet att erhålla Svenska studiefondens stipendium i ett senare skede av dina studier.

Kontakta oss på kontakt@studiefonden.fi eller 0505548800 då du med säkerhet vet hur det blir med arrangemangen kring din utlandsvistelse.

ALLMÄN INFO

Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år.

Ansökningstid för högskole- och universitetsstuderande är i februari varje år.

Gymnasier, folkhögskolor och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning ansöker om bidrag i januari.

För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-fredag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi.

OBS! Meddela oss ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium, meddelande om utbetalning av stipendium) skickas via e-post.