Aktuellt

Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

Vi tar emot ansökningar om stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik eller studier i Finland 1-29.2.2024. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

Så att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

Studiesmedjor, kompislärare och repetitionsstugor – bidrag från Svenska studiefonden användes för att stödja studerandes inlärning

I fjol uppmuntrade Svenska studiefonden läroinrättningar att ansöka om bidrag för extra insatser som stödjer studerandes lärande. Bland annat Korsholms gymnasium och Yrkesinstitutet Prakticum följde uppmaningen, beviljades bidrag och är mycket nöjda med den verksamhet som bidraget användes för.

Korsholms gymnasium beviljades 4 000 euro. En stor del av summan delades ut som stöd till studerande som ville delta i olika former av valbara temastudier. I temastudierna ingick ofta en resa, inom Finland eller utomlands. 

”Under temaveckorna jobbar studerandena ämnesöverskridande i olika projekt. Flera av dem är internationella och de har blivit allt dyrare att genomföra”, säger rektor Joakim Bonns.

Projekten är gratis eller kan kosta allt mellan 50 och 700 euro. Den här våren handlar ett projekt om klimatförändringen och om mänskliga rättigheter. Resan går till Amsterdam.

”För en del studerande är det ekonomiska stödet helt avgörande för att de ska kunna delta. Många familjer har det tufft och det känns bra att kunna säga att kostnaderna inte ska vara ett hinder för någon att delta”, säger Bonns.

Kompislärare ett lyft

I Korsholm gymnasium används bidraget från Svenska studiefonden också till så kallade repetitionsstugor som ordnas två gånger per period. Repetitionsstugorna fungerar som läxläsningscirklar och på plats finns både lärare och kompislärare.

”Du kan komma till repetitionsstugan med nästan vilka skolrelaterade problem som helst. Det kan vara att du inte kommit i gång med en skrivuppgift eller har en matteuppgift du behöver hjälp med”, säger Bonns.

Kompislärarna är nya för i år i Korsholms gymnasium. Bonns beskriver systemet som ”win-win”, där både den som behöver stöd och den som ger stöd får något ut av det.

”Det har varit kul och ett lyft för vår skola. Verksamheten är direkt kopplad till kunskapsinnehåll. Till exempel får du hjälp i biologi av en annan studerande som är duktig på biologi. Den som kan mer är tvungen att formulera sig så att den andra förstår och den som behöver stöd får hjälp”, säger Bonns.

Kompislärarna får ersättning för sin medverkan.

På Prakticum ges extra stöd i svenska

Yrkesinstitutet Prakticumbeviljades i fjol 22 000 euro för extra handledning i svenska och för utdelning till studeranden på socioekonomiska grunder och för framsteg i studierna. 

Bristande kunskaper i svenska är en stor orsak till utdragna studietider, låg studiemotivation och avbrott i studierna”, skrev Prakticum i sin ansökan. Christian Mikander, ledare för projektverksamheten vid Prakticum förklarar närmare:

”Vi har många som har svaga kunskaper i svenska från grundskolan och en del ungdomar som inte har svenska som modersmål. De har haft svårt att hänga med i undervisningen.”

För att stödja de här studerandena erbjöd Prakticum hösten 2023 en så kallad studiesmedja två timmar i veckan. Till studiesmedjan kunde studerande gå med olika uppgifter, lära sig producera text och lära sig bättre svenska med ett personligt stöd.

”Tröskeln var låg och intresset bland studerandena var stort. Vi använde hela resursen redan i september och oktober eftersom behovet var större än vi tänkt”, säger Christian Mikander. 

Bidrag för specialverktyg

Prakticum har med hjälp av bidraget från Svenska studiefonden också delat ut olika former av bidrag åt mindre bemedlade studerande. Bidragen har varit 100–300 euro och getts bland annat för specialutrustning och som stipendier för framsteg i studierna. 

”Yrkesutbildningen är kostnadsfri så stödet har inte gått till utrustning som man är tvungen att ha utan till exempel specialverktyg som man behöver för att till exempel delta i Mästare-tävlingen (på finska Taitaja). Det kan till exempel vara en specialsax eller en specialkniv”, säger Christian Mikander.

Stipendierna för framsteg i studierna delas ut längs med hela året. Lärare kan föreslå vem som ska få stipendium eller så kan studeranden själv söka stipendier på socioekonomiska grunder. 

”Stipendier för framsteg i studierna delas ut till studerande som börjat satsa mera på studierna. De kanske har haft inlärningssvårigheter, sociala problem eller svårt att komma till skolan men sedan börjat klara sig bättre”, säger Christian Mikander.

Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Ansökningstiden för understöden till läroinrättningarna är 1-31.1.2024. Beslut om understöden fattas av Studiefondens styrelse och alla sökande får besked om besluten via e-post. Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden. Läs våra kriterier och anvisningar här.

Svenska studiefondens utdelning 2023

I maj 2023 beviljade Svenska studiefonden sammanlagt 887 studiestipendier till högskolestuderande med svenska som modersmål eller studiespråk. Studiestipendier beviljades för studier i Finland och för studier utomlands. Den beviljade summan uppgick till totalt 895 630 euro.

47 svenskspråkiga gymnasier, folkhögskolor och yrkesskolor beviljades i februari 2023 bidrag av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier till heltidsstuderande vid läroinrättningarna och för extra insatser för att stödja elevernas inlärning. Bidrag ansöktes av 47 läroinrättningar och den beviljade summan uppgick till 170 000 euro.

ALLMÄN INFO

Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år.

Ansökningstid för högskole- och universitetsstuderande är i februari varje år.

Gymnasier, folkhögskolor och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning ansöker om bidrag i januari.

För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-fredag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi.

OBS! Meddela oss ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium, meddelande om utbetalning av stipendium) skickas via e-post.