Aktuellt

Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Nästa ansökningstid för understöden till läroinrättningarna är 1-31.1.2022. Beslut om understöden fattas av Studiefondens styrelse och alla sökande får besked om besluten via e-post. Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden.

Hur påverkar Coronaviruset mitt stipendium?

Vi får för tillfället många förfrågningar gällande eventuell återbetalning av beviljat stipendium p.g.a. coronaviruset. Utgångspunkten är att om din utlandsvistelse går att skjutas upp till ett senare tillfälle, är detta att föredra.

Om din utlandsvistelse avbokas och den ännu inte har medfört några kostnader för dig, betalas stipendiet tillbaka och du ges möjlighet att erhålla Svenska studiefondens stipendium i ett senare skede av dina studier.

Kontakta oss på kontakt@studiefonden.fi eller 0505548800 då du med säkerhet vet hur det blir med arrangemangen kring din utlandsvistelse.

Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

​Nästa ansökningstid för Svenska studiefondens studiestipendier infaller 1-28.2.2021. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

Så att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

ALLMÄN INFO

Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år.

Ansökningstid för högskole- och universitetsstuderande är i februari varje år.

Gymnasier, folkhögskolor och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning ansöker om bidrag i januari.

För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-fredag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi.

OBS! Meddela oss ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium, meddelande om utbetalning av stipendium) skickas via e-post.