VAD ÄR SVENSKA STUDIEFONDEN ?

 

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökandena ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är varje år i februari.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Dessa fem är bidragsgivare till Studiefonden och alla är representerade i Studiefondens styrelse.

EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) har trätt i kraft 25.5.2018. Svenska studiefonden lyder administrativt under Svenska kulturfonden och följer Kulturfondens registerbeskrivning. Se www.kulturfonden.fi. Om man vill kontrollera uppgifterna i ansökningssystemet, kan man logga in i systemet via https://ansokan.kulturfonden.fi/. På flikarna Användaruppgifter och Personuppgifter finns instruktioner för hur man hämtar data som finns i ansökningssystemet. Eventuella frågor riktas till kansliet(at)kulturfonden.fi.

 

Konstsamfundet

 

 

 

 

Svenska studiefonden beviljade i maj 2019 635 840 euro till sammanlagt 665 studerande vid högskolor och universitet.

Studiefonden har i mars 2019 beviljat 171 000 euro i understöd till svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

 

 

Studiefondens kansli finns i Svenska kulturfondens lokaliteter på Simonsgatan 8 A i Helsingfors. Kansliet har en deltidsanställd ombudsman.